Plazmový generátor RPZ 14

93b248_90aed3740a8d447796baad26bc1834d5K likvidaci zjištěných patogenů (virů, bakterií, parazitů, hlístů, plísní, prvoků), které nejdříve detekujeme na biorezonančním přístroji Sensitiv Imago 530 používáme zcela originální Plazmový generátor RPZ 14, který působí plazmatickým výbojem na patogenní organismy tak, že působením frekvencí dochází k destrukci viru, bakterie, atd…a tím jejich zneškodnění.

Pracuje na principu bezkontaktního přenosu smrtelných frekvencí zjištěných patogenů. Je schopen pronikat celým tělem i do kostí a střevního obsahu, čímž překoná běžný frekvenční generátor a zapper. Plazmový generátor RPZ 14 je frekvenční generátor české výroby, který využívá princip bezkontaktního přenosu frekvencí k likvidaci mikroorganismů (viry, plísně, bakterie).

Celý proces je neinvazivní a tedy bezbolestný. Probíhá tak, že se usadíte a necháte na sebe po stanovenou dobu generátor působit. Při tom můžete dělat prakticky cokoliv a jedinou podmínkou zde je držet se v dosahu působení.

Zahubením virů, bakterií, plísní a parazitů vzniká toxické prostředí, které musí úklidová četa imunitních buněk vyčístit. Tento úklid trvá u většiny lidí 3 – 4 dny. Záleží vždy na vaší pomoci tedy zvýšeným pitným režimem, zdravou výživou, potravinovými doplňky a hlavně pohybem. Intenzivním pohybem zvýšíte teplotu organismu, což vyprovokuje imunitní buňky k vyšší činnosti. Současně s plasmováním musí probíhat i změna vnitřního prostředí ve vašem organismu, jinak může dojít ke opakovanému namnožení.

Plazmový generátor dokáže zničit i patogeny, které jsou rezistentní na léky, jako např. postrach nemocnic, kmen multiresistentního zlatého stafylokoka, díky němuž došlo k mnoha úmrtím i po zdařilé operaci.

UPOZORNĚNÍ!

TATO METODA NENAHRAZUJE ULTRAZVUK, RENTGEN, EKG, MRT ATD. VYŠETŘENÍ, PROTO NEMŮŽE BÝT POUŽITA K POTVRZENÍ, VYVRÁCENÍ NEBO JEDNOZNAČNÉMU STANOVENÍ DIAGNÓZY, CHARAKTERIZUJÍCÍ STRUKTURNÍ ZMĚNY TKÁNĚ.

Prohlášení výrobce:
Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zdravotnický prostředek.